اطلاعیه ها

  1. سرویس استعلام تاییدیه تحصیلی
    مهم : دفاتر محترم آخرین اطلاعیه های مربوط به خدمات وزارت آموزش و پرورش را [اینجا] مطالعه فرمایند
  2. کارت الکترونیک مرزنشینان
    مهم : دفاتر محترم استانهای مرزی حتما آخرین اطلاعیه های مربوط به کارت الکترونیک مرزنشینان را [اینجا] مطالعه فرمایند